ZAKRES USŁUG

ŁOKIEĆ

Ortopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń stawu łokciowego, m.in.:

  • operacyjne leczenie złamań kłykci kości ramiennej oraz nasad bliższych kości promieniowej i łokciowej
  • artroskopowa artroliza stawu łokciowego
  • łokcieć tenisisty i golfisty, leczenie operacyjnie lub zachowawcze przy użyciu czynników wzrostu oraz fizjoterapii
  • endoskopowe leczenie zespołów uciskowych nerwu łokciowego

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Ortopedika Gdańsk