Leczenie schorzeń ręki
Ortopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń ręki m.in.:
Przedramię

• operacyjne leczenie świeżych złamań kości przedramienia
◦ w terapii złamań przedramienia ważne jest odtworzenie funkcjonalności łokcia, poprzez prawidłowe względem siebie ułożenie obu kości, tworzących przedramię – łokciowej i promieniowej. Popularna jest metoda przezskórnego zespolenia z wykorzystaniem frutów Kirschnera
• operacje rewizyjne w zaburzeniach zrostu kości przedramienia
◦ w obawie przed niepoprawnym zrostem kości w tak newralgicznym miejscu (prawidłowa funkcja przedramienia jest niezbędna do zadowalającej pracy dłoni) stosuje się operację rewizyjną, podczas której ortopeda dokonuje swoistego przeglądu złamaniu i dokonuje ewentualnych korekt
• operacyjne leczenie złamań nasady dalszej kości promieniowej z wykorzystaniem artroskopii nadgarstka
◦ wykonanie korekcji złamania z wykorzystaniem tej metody zapewnia niewielką bliznę i krótki okres rekonwalescencji oraz skraca okres hospitalizacji

Nadgarstek i ręka

• operacyjne leczenie urazów nadgarstka i ręki – złamania kości łódeczkowatej, przykurcz Dupuytrena, zwichnięcia kości nadgarstka, złamania kości śródręcza i palców
◦ rozcięgno dłoniowej to szeroka, łącznotkankowa struktura, której zadaniem jest m.in. ochrona leżących głębiej ścięgien. Czasem dochodzi do jej bliznowacenia, co objawia się charakterystycznym przykurczem dłoniowym palców, które nazywa się przykurczem Dupuytrena. Jest wiele strategii leczenia tej choroby, ale każda opiera się na zniszczeniu rozcięgna np. poprzez wstrzyknięcie kolagenazy – enzymu, który rozłoży problematyczne rozcięgno, bądź poprzez chirurgiczne wycięcie rozcięgna, czyli proces fasciotomii.
• operacyjne leczenie uszkodzeń ścięgien ręki i palców
• operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka metodą endoskopową lub minimalnego dostępu
◦ nerw pośrodkowy to duży nerw, który zaopatruje większość mięśni po stronie dłoniowej (wewnętrznej) ręki. Przebiega on w kanale nadgarstkowym i jeśli dojdzie tam do procesu zapalnego, który wywołuje obrzęk, może dojść do ucisku, co objawia się bólem i zaburzeniami funkcji ręki. Zespół ten nosi nazwę zespołu cieśni nadgarstka, a leczenie opiera się na usunięciu troczka, który zamyka kanał nadgarstka, co odbarcza go i zmniejsza ucisk na nerw
• artroskopia nadgarstka
◦ to skuteczna metoda stosowane w diagnostyce i leczeniu: niestabilności nadgarstka, chorób reumatycznych oraz złamań kości nadgarstka czy kości promieniowej • leczenie uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej
◦ uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej objawiają się silnym bólem w okolicy V kości śródręcza. Częstą etiologią tego schorzenia jest uraz jak np. skręcenie nadgarstka. Zazwyczaj próbuje się terapii zachowawczej, lecz jeżeli nie przyniesie korzyści terapeutycznych, może być konieczna artroskopia, w czasie której ortopeda dokona naprawy konkretnych chrząstek przez niewielkie nacięcia w skórze
• leczenie niestabilności nadgarstka
◦ niestabilność nadgarstka może prowadzić do objawów bólowych, opisywanych jako nagły gól, powodujący wypuszczanie niesionych przedmiotów z rąk. Ta choroba może przypominać wiele innych, więc konsultacja ortopedyczna jest niezbędna, a leczenie polega najczęściej na skróceniu lub odtworzeniu istniejących więzadeł.
• leczenie zmian zwyrodnieniowych ręki i nadgarstka