Leczenie schorzeń stawu skokowego
Ortopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń stawu skokowego m.in.:

• operacyjne leczenie złamań okolicy stawu skokowego z wykorzystaniem artroskopii (złamania kostki bocznej i przyśrodkowej, złamania przezstawowe)

◦ terapia tych złamań polega na nastawieniu odłamów w pozycji anatomicznej i stabilizacji kości metalowymi płytkami bądź śrubami, w zależności od rodzaju złamania.

• operacyjne leczenie przewlekłych niestabilności stawu skokowego metodą artroskopową i otwartą– rekonstrukcje aparatu więzadłowego

◦ na skutek częstych skręceń może dojść do rozciągnięcia bądź naderwania torebki stawowej oraz więzadeł, co prowadzi do przewlekłej niestabilności stawu skokowego. Jest to niebezpieczne, ponieważ wiąże się z większym obciążaniem innych stawów, co może doprowadzić do ich bólu bądź zwyrodnienia. Zabieg polega na rekonstrukcji więzadeł z wykorzystaniem ścięgien pacjenta

• operacyjne leczenie uszkodzeń ścięgien i mięśni (zerwane ścięgno Achillesa i mięśnia brzuchatego łydki, uszkodzone ścięgna mięśni strzałkowych i piszczelowych)

◦ zerwanie ścięgna Achillesa to bardzo bolesna kontuzja, która uniemożliwia (bądź w znacznym stopniu ogranicza) możliwość unoszenia stopy. Konieczne jest leczenie chirurgiczne, polegające na zszycie nićmi chirurgicznymi, rekonstrukcji z wykorzystaniem ścięgien pacjenta bądź przyszyciu zerwanego ścięgna do kości

• artroskopowe leczenie konfliktów przednich i tylnych w stawie skokowym, tj. skręcenie i wykręcenie stawu skokowego, naderwanie stawu skokowego,

◦ konflikty w stawie skokowym wynikają ze zwyrodnienia tkanek budujących staw i tarcia ich o siebie. W terapii można zastosować artroskopię, w której ortopeda usuwa zmienione tkanki, a dzięki technikom mikroinwazyjnym, pacjent szybciej powraca do zdrowia

• artroskopowa naprawa chrząstki w stawie skokowym

◦ Metoda ta umożliwia leczenie mikrozłamań, wykonania przeszczepu chrzęstno-kostnego bądź rekonstrukcję chrząstki z wykorzystaniem membrany kolagenowej • artroskopia stawu skokowego dolnego (podskokowego)

◦ na staw skokowy składają się dwa stawy: skokowy górny (często błędnie nazywanego „kostką”) między kością piszczelową a piętową oraz skokowy dolny pomiędzy kością piętową a łódkowatą. Artroskopia polega na wprowadzeniu kamery przez niewielkie nacięcie w skórze i zbadanie w ten sposób i ewentualną korektę zmian. Można ją zastosować m.in. w koalicji stępu, która polega na zrośnięciu się stawu skokowego dolnego

• protezoplastyka stawu skokowego

◦ choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego rozwija się głównie u ludzi młodych, aktywnych fizycznie na skutek powtarzanych urazów, przebytych złamań bądź niestabilności stawu, co wyróżnia ją od innych chorób zwyrodnieniowych Protezoplasyka daje szansę na powrót pełnej ruchomości stawu

• artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego

◦ w przypadkach kiedy niemożliwe jest założenie protezy (np. stopa cukrzycowa), można na stałe usztywnić staw skokowy. Jest to proces, który utrudnia np. wchodzenie po schodach, lecz skutecznie uwalnia pacjenta od bólu, jednocześnie umożliwiając chodzenie.